Croeso i Ymddiriedolaeth Ymyrraeth Cynnar Plant (yn flaenorol Blynyddoedd Rhyfeddol Cymru).

Elusen yw Ymddiriedolaeth Ymyrraeth Cynnar Plant sydd wedi ymrwymo i wella bywydau plant a’u teuluoedd drwy ymchwilio a darparu rhaglenni sy’n seiliedig ar dystiolaeth mewn lleoliadau yn y gymuned ac mewn ysgolion.

Mae canfyddiadau yr ymchwil yn cael ei cyflwyno pob blwyddyn yng Ngynhadledd Canolfan Ymyrraeth Cynnar ar Sail Tystiolaeth (CYST) yng Ngaerdydd ac yn Niwrnod Diweddaru Blynyddol Gogledd Cymru.

Mae cylchlythyr blynyddol yn cael ei gynhyrchu a’i ddosbarthu yn yr Hydref – cysylltwch a ni am ein copi diweddaraf.